Eerste kleuterklas

Team


Blog


Klaswerking

Een dagje in de Nijntjesklas

unnamed.jpg

’s Morgens na het belsignaal komen we in de gang om onze jassen uit te doen en onze schooltas leeg te maken. Tussendoortjes, drankflesjes en ons heen- en weerschriftje worden in de juiste box gelegd en dan mogen we in de klas een half uurtje spelen rond de tafels. Op die manier kunnen we even bekomen van de ochtendrush en kunnen we samen met de juf spelen en vertellen. 

Rond 9u komen we in ons kringetje zitten. Eerst en vooral wordt een nieuw kindje van de dag gekozen (helpertje van de juf die deze dag alles mag doen). 
We wensen elkaar een goedemorgen en hangen onze symbooltjes op het bord bij Jules. We vertellen welke dag het is en wat we allemaal gaan doen aan de hand van de deurtjeskalender en de daglijn. We brengen ook de weerkalender op orde, geven onze visjes eten en laten een kaarsje branden.

Na het onthaal is er tijd voor een korte activiteit: Jules komt iets vertellen of bracht iets leuks mee, we luisteren naar een verhaal, een versje of liedje, sorteren, poppenspel, … 

Rond 9u30 gaan we aan tafel om te eten en te drinken. We ruimen af en gaan samen plassen. We trekken onze jassen aan en gaan buiten spelen. 
Na de speeltijd werken en/of spelen we in de hoekjes van de klas. Ieder thema zijn er nieuwe activiteiten of materialen, er zijn ook steeds de vertrouwde hoekjes en we kunnen ook steeds een activiteit doen bij de juf (een denkactiviteit, kleuren, knippen, schilderen, kleven, …) We ruimen alles tijdig op en gaan nog eens plassen om te gaan eten.

Na de middag gaan we eerst plassen. We komen in het kringetje zitten en wensen elkaar een goedemiddag. Als we onze naam horen dan mogen we een opdrachtje doen binnen het thema vb. op een rode stip gaan staan, rollen als een egeltje, … 

Dan gaan we opnieuw aan de slag in de hoekjes en kunnen we opnieuw een activiteit doen bij de juf of is er vrij spel en dan speelt de juf mee. 
We ruimen onze klas op of we mogen alles laten liggen en gaan in de gang onze jas aandoen. We eten een tussendoortje en kunnen drinken van het flesje water dat we meebrachten en gaan buiten spelen. 

Tot slot van de dag mogen we nog even spelen en ruimen we op of sluiten we af met een rustige activiteit (muziekinstrumentjes, een relaxatieoefening, een liedje of versje herhalen, samen naar een verhaal luisteren, …). Dan halen we al onze spullen in de gang en maken we onze schooltassen terwijl we muziek luisteren, zelf zingen of een filmpje op de computer mogen bekijken.

Communicatie:

De eerste dag dat je peuter/kleuter naar de Nijntjesklas komt, krijgt het een heen- en weerschriftje mee. Dit zit dagelijks in de schooltas van je kind en wordt ook dagelijks ingekeken door de juf en door u als ouder. In het schriftje kan u de afspraken en de gewoonten van onze klas nalezen. U kan er ook in aanduiden of uw kind al dan niet warm of boterhammen blijft eten en of het eventueel naar de opvang gaat na school. Zo weten we duidelijk met wie we uw kind moeten meegeven na school. 
Er worden soms briefjes in gekleefd met algemene informatie bijvoorbeeld voor een uitstap of om iets mee te brengen naar school. 
Er worden ook boodschappen ingeschreven met info over je kind, bijvoorbeeld als je kind heeft geslapen en hoe lang, als er nieuwe pampers of vochtige doekjes moeten meegegeven worden, als je kind is gevallen, … 
Ook u als ouder mag er altijd boodschappen in noteren.

unnamed-1.jpg

Tot slot bent u uiteraard altijd welkom in de klas voor of na school voor een persoonlijke babbel.

Tweede kleuterklas


Blog


Klaswerking

Een dag in onze tweede kleuterklas verloopt als volgt:

Bij het belsignaal,komen we in de rij staan.We stappen naar binnen en maken onze schooltas leeg.Schrift en koek worden in de juiste box gelegd.

De eetmaallijsten worden ingevuld en de ochtendtaakjes worden vervuld.We kijken welke dag we zijn en scheuren een blaadje van de kalender.Hierbij proberen we het cijfer te lezen.Onze weerkleuter hangt het juiste weerkaartje en we zingen ons ochtendlied.Dan volgt een verhaal,een waarneming een bewegingsmoment,..

Rond 9.40u nemen we plaats aan tafel voor het koek en drankmoment.Als iedereen klaar is,gaan we gezamenlijk naar het toilet en trekken onze jassen aan.

Na de speeltijd is het tijd om in groepjes te werken.Meestal volgt hier een beeldende activiteit voor 1 of 2 groepjes en is er plaats voor constructie,plasticine,zandbak.

Voor de middagpauze gaan we nog eens plassen en dan is het tijd voor het middagmaal.

Na de middag is er een kort onthaal.Daarna volgt een lied,een spel,een gezelschapsspel,een denkactiviteit,..meestal in groep.De overige kleuters spelen dan in de poppenhoek,de winkel,de bouwhoek,met het poppenhuis,...

Na de namiddagspeeltijd volgt meestal nog een kort klassikaal moment zoals een dansje, een kimspel,een voelspel,een rijmspel.

Op maandag en donderdag mogen de kinderen een uurtje gymmen bij meester Tom.

Derde kleuterklas

Team


Blog


Klaswerking

Onthaal:

We beginnen de dag met een onthaal. Daarbij besteden we veel aandacht aan de kalenders. We leren vooral welke dag het is en bekijken deze dag op een week- maar ook jaarkalender. Zo leren we het ganse jaar kennen en leren vooral veel tijdsbesef. Dat helpt de kinderen plannen.

Ook de datum wordt gelezen. Daarbij helpen we elkaar graag.

Hoekenwerk:

We doen enkele keren per dag aan hoekenwerk. Daarin krijgen de kleuters de kans om samen met de juf een begeleide activiteit te doen. Dit kan knutselen zijn, maar ook een taalspel, wiskundig spel, gezelschapsspel,... Andere kinderen kunnen ondertussen een opgelegd werkje maken dat ze zelfstandig moeten uitvoeren of ze spelen in rustige hoeken.

In de namiddag gaan ook de blokken- en poppenhoek open.

MOET-taakjes

Wat nieuw is in de derde kleuterklas zijn de MOET-taakjes. De kinderen krijgen in het begin van de week één of enkele (dit aantal groeit in de loop van het schooljaar) MOET-taakjes. De kinderen zijn verplicht om die te maken en dit binnen de afgesproken tijd (meestal maximum 1 week). De kinderen worden daar uiteraard heel sterk in begeleid. Er wordt in het begin zeker niet verwacht dat ze dit zelfstandig gaan plannen. De juf heeft daar een sturende rol in. Een MOET-taakje kan veel omvatten. Ik geef enkele voorbeelden: een knutselwerk (vb de nieuwjaarsbrief), een werkblaadje, de boekenhoek bezoeken, een verplicht spel aan de computer, met bouwmateriaal een voorbeeldkaart afwerken,...

MOET-taakjes zijn een eerste voorbereiding op het leren leren. Het plannen is een houding die later van pas komt bij het huiswerk en nog later bij het leren van lessen.

Tussendoortjes:

Elke dag maken we tijd voor een koek- en drankmomentje. Dit gebeurt rond de speeltijd van 10.10 uur. We drinken dan een afgesproken drankje. Op maandag en woensdag is dat fruitsap, op dinsdag chocomelk, op donderdag witte melk en op vrijdag is het kiesdag. De kinderen die van thuis een drankje meebrengen, passen zich aan het drankje van de klas aan.

De kinderen worden gemotiveerd om fruit mee te brengen. Indien ze koekjes eten, verwachten we koekjes zonder chocolade.

Communicatie met de ouders:

De belangrijkste vorm van communicatie is uiteraard de persoonlijke. Elke dag voor en na school kan u mij vinden in mijn klas indien u mij wil spreken.

Daarnaast werken we ook met een heen- en weerschriftje. Dit zit dagelijks in de schooltas van uw kleuter en wordt dagelijks door mij bekeken. Ik verwacht het zelfde van u, als ouder. In het schrift wordt er dagelijks aangeduid door u wat uw kleuter blijft eten en of hij/zij in de opvang moet. Er kunnen door mij ook briefjes ingekleefd worden met algemene boodschappen. Ook indien uw kleuter zich bezeerd heeft of ander belangrijk nieuws schrijf ik in het schrift. Dit is ook iets wat u zeker kan doen.

Verder is er ook een email adres waarop u mij steeds kan mailen.

Eerste leerjaar


Blog


Klaswerking

Welkom in het eerste leerjaar!

unnamed.jpg

’s Morgens na het onthaal leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ze leren op een speelse creatieve manier en met een gepaste individuele aanpak. Elk kind wordt geholpen naar eigen tempo en mogelijkheden. Zo krijgen alle kinderen de kans om te groeien.

In de godsdienstlessen leren we over Jezus op een speelse creatieve manier en a.d.h.v. kindgerichte bijbelverhalen.

Onze klasafspraken zijn heel belangrijk voor een goede klassfeer en ook om te groeien als individu:

 • Ik kijk goed (naar de juf, naar het bord, in mijn werkboek, ….).

 • Ik luister goed (naar de juf, naar opdrachten, naar klasgenoten,…).

 • Ik spreek mooi, duidelijk en beleefd.

 • Ik ben stil als de juf het vraagt.

 • Ik gebruik mijn handen zo goed mogelijk voor allerlei: netjes schrijven, zorg dragen voor elkaar, anderen helpen, zorg dragen voor ons materiaal, opruimen, …

Als de kinderen de klasafspraken goed naleven, verdienen ze kruisjes op hun dikkeduimenkaart. Is deze kaart vol, dan mogen ze een geschenkje kiezen uit de verrassingsdoos!

Als de kinderen de klasafspraken niet goed naleven, praten de juffen hierover met elkaar en met de kinderen. Deze werkpunten zullen ook zichtbaar zijn op het rapport.

 • Er wordt gebruik gemaakt van een woordenrapport, dus nog geen punten, maar wel een beoordeling in woorden: uitstekend / zeer goed / goed / voldoende /bijna voldoende / met hulp / lukt nog niet. Zo leren de kinderen hun rapport ook beter begrijpen.

 • Huistaken worden steeds als volgt meegegeven:

  • maandag: LEZEN (→ dinsdag afgeven)

  • dinsdag: REKENEN (→ donderdag afgeven)

  • woensdag: geen huiswerk (veel spelen!)

  • donderdag: SCHRIJVEN (→ vrijdag afgeven)

 • Drankjes voor de speeltijd worden aangeboden volgens een vaste structuur:

  • maandag: water of melk

  • dinsdag: water of melk

  • woensdag: water of fruitsap (= fruitdag!)

  • donderdag: water of melk

  • vrijdag: kiesdag (water / melk / fruitsap / chocomelk)

Voor de kinderen is dit "het drankje van de dag". Dit kunnen ze in de klas krijgen of meebrengen van thuis.

 • Onze weekplanning:

  • In de voormiddag: lezen, schrijven, rekenen, godsdienst bij juf Aicha.

  • In de namiddag: wero en muzische vorming en hoekenwerk bij juf Sandra.

  • Op vrijdagnamiddag bij juf Tina.

  • Sporten en zwemmen bij meester Tom en meester Seppe.

Dit schooljaar zullen we regelmatig samen 10 min. lopen voor onze “One Mile”. Zo blijven we fit en in beweging!

Tweede leerjaar

Team


Blog


Klaswerking

Praktische afspraken tweede leerjaar

unnamed.jpg

Agenda en blauwe kaarten

De agenda is een dagelijks contactdocument tussen ouders en leerkracht. Gelieve deze dan ook elke dag samen met uw kind te overlopen en te handtekenen. Belangrijke vragen en/of boodschappen kunnen hierin steeds uitgewisseld worden.

De agenda wordt steeds ingevuld op de dag waartegen de huistaken, te leren leerstof, mee te brengen zwemzak en/of briefwisseling in orde moeten zijn.

Bijvoorbeeld op maandag worden de uit te voeren opdrachten ingeschreven in de agenda bij dinsdag. Tegen dinsdag moeten deze opdrachten dan in orde zijn.

De agenda wordt enkel op woensdag niet nagekeken. Indien u dus iets ingevuld heeft op woensdag, zorg er dan voor dat uw kind dit weet en aan de juf zegt zodat ze de mededeling kan nalezen.

Soms is er materiaal van thuis nodig. Zorg er voor dat dit materiaal goed genaamtekend is.

Indien u deze spullen niet heeft is dat niet erg, de juf voorziet steeds een beetje extra materiaal.

De blauwe kaarten worden enkel op maandag gecontroleerd. Indien er wijzigingen zijn noteer dit dan in de schoolagenda.

Huiswerk

Op maandag krijgen de kinderen een rekenblad mee naar huis. Dat moet op dinsdag terug afgegeven worden.

Dinsdag krijgen de leerlingen een schrijfblad. Dit moet pas op donderdag klaar zijn.

Donderdag krijgen de leerlingen een leesboek mee naar huis. De kinderen mogen in plaats daarvan ook lezen in een ander boek.

Wij vragen wel om toch elke dag samen met je kind een stukje hardop te lezen (+- 10min.) ook al staat het niet in de agenda vermeld. Dit mag ook in persoonlijke leesboeken. Dit geldt ook voor het inoefenen van de maal- en deeltafels, vanaf het moment dat deze in de klas worden aangebracht.

Zorg er voor dat uw kind nooit langer dan 45 minuten werkt. Indien dit toch zo is, laat uw kind dan stoppen en noteer het in de schoolagenda.

Toetsen

Elk kind krijgt ook een gele map, die dienst zal doen als toetsenmap. Deze map zal soms meegegeven worden zodat u de gemaakte toetsen kan bekijken en tekenen.

Schooltassen

In de boekentas moet alleen het noodzakelijke zitten. Gelieve dan ook regelmatig de boekentassen na te kijken en het overbodige thuis te laten. Speelgoed hoort niet thuis in de klas of op school en laat uw kind dus beter thuis. Uw kind krijgt een rode map mee, die zal dienen als huistakenmap en/of map voor de briefwisseling. Gelieve deze map dagelijks na te kijken

Verjaardagen

We vieren graag de verjaardag van uw kind.

Je mag voor een versnapering zorgen, maar dit is zeker niet verplicht.

We vieren liefst op de dag zelf, maar indien u liever een andere dag wenst, kan u dit afspreken met de juf.

Rekenen

In het tweede leerjaar rekenen we al met een brug over het tiental. Het eerste getal splitsen we niet. Van het tweede getal doen we er eerst de tientallen en dan de eenheden bij.

unnamed.png


Tafels leren we via de luie professor:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16

→ 8 x 2 = 16

Let er op dat 2 x 8 wel dezelfde uitkomst heeft, maar als som 8 + 8 is.

Hoofdletters

We gebruiken de hoofdletters van Karakter

Spelling

Hieronder vind je de afspraken die we maken in het tweede leerjaar.

unnamed-1.png
unnamed-2.png
unnamed-3.png

Klaswerking

Bij het binnenkomen in de klas staat een helper klaar om alle boterhamdozen te verzamelen in een box. De andere helper zorgt er ondertussen voor dat alle kalenders in de klas juist zijn.

We vertellen kort even en halen eventueel de huiswerkjes op. De dagplanning is steeds zichtbaar. In de voormiddag werken we aan taal, spelling, rekenen en godsdienst. Bij schrijflessen zetten we vaak een beetje sfeermuziek op en als tussendoortjes laten we ons wel eens gaan met een leuk dansje of een spelletje. Na de speeltijd in de voormiddag kiezen we een drankje en noteren dit zelf op een lijst. Je mag ook een eigen drankje mee brengen van thuis. Dit mag fruitsap, water, melk of chocomelk zijn.

In de namiddag gaat het er heel wat creatiever aan toe. De vakken WO en Muzische Vorming komen dan aan bod. Op donderdag sporten we samen en op vrijdag gaan we regelmatig zwemmen. De data staan vermeld in de jaarkalender.

Wie vlug klaar is mag een vervolgactiviteit kiezen van het keuzebord.

Nu en dan spreken we dankzij onze klaspop "Flonflon" een woordje Frans.

Derde leerjaar

Team


Blog


Klaswerking

Hoe wordt er gewerkt in het derde leerjaar ?

Het allerbelangrijkste is ervoor zorgen dat de kinderen zich goed voelen in de klas, zich geborgen en begrepen voelen. Als dit ok is, dan komt de rest bijna vanzelf.

Dit betekent dat we leren om met conflicten om te gaan, dat deze worden uitgesproken vooraleer we weer aan de slag kunnen. Wederzijds respect is een absolute must !

We hechten veel belang aan :

- De zelfstandigheid van de kinderen : zelf op zoek gaan naar oplossingen, uitdagingen durven aangaan, zelf de schooltas maken, zelf taakjes verbeteren, …

Dit groeit geleidelijk aan en wordt gecontroleerd door de leerkracht.

- Zelfcontrole : eigen werk controleren of alles is ingevuld, nagaan in de agenda of alle taken zijn uitgevoerd, …

- Netjes werken en zorg dragen voor het materiaal.

- Gezond leven : gezonde voeding, gezonde tussendoortjes, genoeg slapen en bewegen zodat we fit zijn om alle aandacht te geven die nodig is.

- Het naleven van de klasregels, die in het begin van het schooljaar samen worden opgesteld en worden ondertekend door alle leerlingen.

unnamed-1.jpg

Enkele afspraken :

- Huistaken worden gemaakt tegen dinsdag, woensdag of vrijdag. Uitzonderlijk kan het ook eens anders. Huistaken zijn toepassingen op de leerstof die in de klas werd behandeld.

Deze worden genoteerd in de agenda op de dag ze moeten klaar zijn. Het is niet de bedoeling dat ouders veel helpen bij een huistaak. Wanneer men ondervindt dat er iets niet lukt, dan houdt men beter op met de taak en noteert men dit in het agenda.

Het gebeurt soms dat kinderen niet allemaal dezelfde taak meekrijgen. Dit gaat gepaard met het tempo en de mogelijkheden van elk kind. Het gaat hier dus niet om straf !!

- Enkele dagen op voorhand wordt opgegeven wanneer de kinderen een toets krijgen, zodat ze, indien nodig, dit kunnen voorbereiden thuis. Toetsen in het derde leerjaar zijn nog gebaseerd op parate kennis. Verbeterde toetsen worden meegegeven in een map ter ondertekening.

Het is mogelijk dat een leerling(e) voor een bepaalde toets een toegeving krijgt. (bv. de tafelkaart gebruiken). Indien dit van toepassing is, dan wordt dit specifiek genoteerd op het rapport.

- De schoolagenda wordt minstens 1 keer per week ondertekend door de ouders en regelmatig gecontroleerd door de leerkracht.

- De schooltas maken is zowel thuis als op school belangrijk. In het begin van het schooljaar gebeurt dit nog geleid om dan stilletjes aan over te gaan naar het zelfstandig uitvoeren.

- In de klas worden elke dag drankjes aangeboden. Enkel op woensdag kiest men ofwel voor water, ofwel voor fruitsap. Gelijkaardige drankjes mogen ook meegebracht worden van thuis. Gedurende de dag mogen de kinderen steeds water drinken, als ze er geen storende bezigheid van maken.

- In het begin van het schooljaar krijgen alle kinderen het materiaal dat ze nodig hebben in de klas. Het is de bedoeling dat ze er zorg voor dragen ook als ze het voor het maken van een huistaak eens meenemen naar huis.

unnamed.jpg

Materiaal dat verloren is, moet zelf worden aangevuld.

- Voor verjaardagen mogen de kinderen een traktatie meebrengen naar school. Deze wordt dan in de klas uitgedeeld en ook IN de klas verbruikt. Die dag mag de jarige dan kiezen welk leuk tussendoortje kan gespeeld worden.

- In de klas wordt op regelmatige basis in kleine groepjes gewerkt, want kinderen steken heel wat op van elkaar.

- Af en toe wordt vanuit de klas gevraagd om iets mee te brengen (een foto, een bepaald voorwerp, ...) Het is dan de bedoeling dat de kinderen zelf moeite doen om te zoeken wat ze nodig hebben. Er worden geen onmogelijke dingen gevraagd. Enkel iets dat een meerwaarde aan de les kan geven.

We hopen dat de kinderen zich THUIS voelen in het derde leerjaar !

Vierde leerjaar


Blog


Klaswerking

unnamed-1.jpg

Tweejaarlijks worden er zeeklassen georganiseerd, die gaan door een week voor de paasvakantie. Er wordt gewerkt met een spaarplan voor wie dat wenst.

In de loop van het schooljaar wordt geleerd hoe een spreekbeurt moet worden opgesteld. In het derde trimester zullen de kinderen zelfstandig een spreekbeurt mogen geven.

Typisch aan het vierde leerjaar is het onderhouden en werken in de moestuin. Er wordt gewerkt met echt timmer- en tuingereedschap. Met de eigen gekweekte groenten en kruiden worden in de klas gerechtjes gemaakt.

unnamed.jpg


Vijfde leerjaar


Blog


Klaswerking

Algemeen

Als leerkracht van het vijfde leerjaar vind ik het heel belangrijk dat kinderen zich goed in hun vel voelen. Blije en gelukkige kinderen tonen een veel grotere betrokkenheid voor het schoolgebeuren en bovendien presteren ze ook beter. Uitdagende opdrachten, positieve coaching en humor zijn de belangrijkste ingrediënten om een goed gevoel bij mijn leerlingen te creëren.

In het vijfde leerjaar neem ik dit schooljaar taal, wiskunde, Frans en een deeltje van muzische opvoeding voor mijn rekening.

Wiskunde

De leerlingen krijgen wat betreft wiskunde veel nieuwe leerstof te verwerken. Na een grondige herhaling van de belangrijkste leerstofonderdelen van het vierde leerjaar vliegen we er in.

Tijdens de les getallenkennis breiden we onder meer de getallenrij uit tot 10.000.000, gaan we aan de slag met breuken, verdiepen we ons in getallenstructuren en leren we begrippen als procent, grootste gemene deler enkleinste gemeenschappelijk veelvoud. Ook de kenmerken van deelbaarheid nemen we onder de loep.

Bij bewerkingen hecht ik veel belang aan hoofdrekenen. Dit jaar trainen we voortdurend op het hoofdrekenen en het toepassen van rekentrucjes en rekenvaardigheden is daarbij een belangrijk onderdeel van de lessen. Eind september krijgen de leerlingen een kaart met daarop alle rekenvoordelen. De hele trucendoos kunnen boven halen op het einde van het schooljaar is de uitdaging.

Cijferen is het tweede luik van bewerkingen. Naast een grondige herhaling van het voorbije schooljaar wordt er vermenigvuldigd met getallen van twee of meer cijfers en gedeeld door getallen van twee of drie cijfers. De zakrekenmachine mag gebruikt worden om uitkomsten te checken. De tafels blijven heel belangrijk bij het verwerken van de opdrachten die op hen af komen. In de loop van het schooljaar zetten we de leerlingen dan ook op scherp om hun tafels supervlot te kennen. Hun tafelkaart vertelt hen op welk niveau ze zitten en daagt hen uit om een hoger ‘level’ te halen. Beginnen we doen allen bij FC De Kampioenen, maar op het einde van het schooljaar wil iedereen zo dicht mogelijk bij het niveau van FC Barcelona zitten.

In de lessen meetkunde komt er ook behoorlijk wat nieuwe leerstof aan bod. Vooral de uitbreiding naar de ruimtefiguren is een grote brok van de nieuwe leerstof. Maar meetkunde omvat bij voorbeeld ook zaken zoals ruimtelijke oriëntatie en spiegelingen.

Tijdens de lessen metend rekenen meten en wegen we er op los. We maken kennis met de landmaten en zinvolle omzettingen tussen de verschillende maten behoort zeker tot de activiteiten.

In de lessen toepassingen krijgen de leerlingen ‘vraagstukken’ allerhande voorgeschoteld. Over inkoopprijs, verkoopprijs, winst en verlies; over sparen, kapitaal en intrekt; over gelijke en ongelijke verdeling, over tijd, afstand en snelheid; over mengsels en zo verder. Toepassingen zijn niet eenvoudig voor de leerlingen, omdat we niet alleen de rekenvaardigheid toetsen maar ook het inzichtelijk verwerken ervan. We trainen het probleemoplossend denken en zetten de leerlingen er toe aan om zich in het vraagstuk vast te bijten en het beetje bij beetje te ontrafelen.

Ik werk vooral met de leerlingen naar het krijgen van inzicht in de rekenproblemen die zij voorgeschoteld krijgen. Kompas, onze methode voor wiskunde, laat me toe om zowel aan tempodifferentiatie (vb. minder sterke leerlingen maken niet alle oefeningen) als aan niveaudifferentiatie te doen (vb. sterkere leerlingen krijgen moeilijkere oefening)

Wat betreft de toetsen is het zo dat er af en toe een toets kan zijn na een leermoment. Grotere toetsen worden op voorhand aangekondigd. De leerlingen krijgen dan een leerwijzer. Op die leerwijzer staat welke oefeningen zij kunnen maken als voorbereiding op de eigenlijke toets.

Taal

Ons taalbadje bestaat uit luisteren en spreken, lezen, taalbeschouwing, taalsystematiek en taalschat en schrijven.

Bij dat schrijven besteed ik veel aandacht aan spelling. Het is van belang om de onthoudwoorden goed in te oefenen. Als minimum vraag ik aan de leerlingen om de moeilijke woorden minstens twee keer te schrijven in hun studeerschrift.

Bij de evaluatie ga ik superstreng te werk. Voor minder sterke leerlingen wijk ik daarbij af, maar dan vermeld ik dat duidelijk op de toets. In het begin vallen de punten wel eens tegen, maar dit werkt attitudevormend. Door de lat hoog te leggen, zijn de resultaten ook beter.

Twee of drie keer per jaar krijgen de leerlingen een spreekbeurt. De uitdaging is om een vijftal minuten te praten over een zelf gekozen onderwerp. De eerste keer is de keuze volledige vrij, de tweede keer is dat meestal een historische figuur, een land of een werelddeel. De nadruk ligt op het vlot presenteren. Uiteraard bekijk ik ook of spreekbeurten inhoudelijk goed zijn. Prenten en dergelijke zijn het zout op de patatjes, maar zijn op zich niet belangrijk.

Drie keer per jaar doen we aan boekpromotie. Zo maken ze kennis met drie jeugdauteurs. Aan de hand van enkele gerichte vragen mogen de leerlingen bewijzen dat ze zicht hebben op de inhoud van het boek.

Frans

Bij Frans ligt de nadruk op het spreken. Bij het schrijven is het vooral belangrijk dat de leerlingen Franse woorden en zinnen kunnen kopiëren. Toch zijn er ook controlemomenten op het schrijven van woorden. Vooral voor leerlingen die later voor een moderne of Latijnse richting volgen, is dit belangrijk.

De eerste maanden van het schooljaar krijgen de leerlingen wel vaker een ‘leçon de mémoire’. Door dat geheugenlesje leren ze Franse tongval onder de knie te krijgen, krijgen ze zicht op de Franse zinsstructuur en zien ze vaak de woordbeelden.

Per twee ‘unités’ is er een evaluatiemoment m.b.t. de geziene vocabulaire. De leerlingen krijgen woordkaartjes en daarmee kunnen ze thuis goed oefenen. Als hulp mogen ze mannelijke woorden blauw kleuren en vrouwelijke woorden rood.

Bij Frans is het zaak om van bij het begin alles goed bij te houden. Herhaling is de boodschap.

Muzische opvoeding

Juf Sarah en ik zullen de muzische opvoeding behartigen en uiteraard zullen wij er over waken dat alle domeinen (beeld, muziek, drama, bewegingsexpressie en media) van dit vak ruimschoots aan bod komen.

Bij de evaluatie zullen wij een verbale beoordeling geven van het werk of de prestatie van uw zoon of dochter.

Conclusie

In een positieve sfeer proberen we de leerlingen wegwijs te maken in vakken als wiskunde, taal, Frans en muzische opvoeding. Uiteraard zal er zowel tijdens de les als thuis hard moeten gewerkt worden en zal ik ook niet nalaten om vanuit een positieve coaching iedereen op scherp te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we met veel ‘drive’ een leuke schooljaar tegemoet gaan en alle problemen op onze weg zullen dribbelen.

Zesde leerjaar

Team


Blog


Klaswerking

We willen de kinderen in het laatste leerjaar van de lagere school zo goed mogelijk voorbereiden op de overstap naar het secundair onderwijs door vakoverschrijdend aan leren leren te werken. We leren hen plannen, in een tekst de belangrijkste woorden en hoofdgedachtezinnen aanduiden, een schema maken van de te kennen leerstof, …
We gaan samen met de leerlingen en hun ouders op zoek naar de studierichting die zo goed mogelijk bij hen zal passen.

We proberen hen ook een stukje zelfstandiger te maken en verantwoordelijkheid leren te dragen. Dit doen we op verschillende manieren. 
Allereerst maken we in de klas gebruik van een vergeetkaart. Deze wordt ingevuld wanneer een kind iets vergeet. Natuurlijk is vergeten nog altijd menselijk, iedereen vergeet wel eens iets, daarom heeft iedere vergeetkaart 5 vakjes. Wanneer deze vakjes vol zijn, volgt er een extra taak.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de klastaken. Elke week worden er nieuwe uitdelers, ophalers, vegers,… aangeduid. Zo zijn de kinderen mee verantwoordelijk voor het vlotte verloop van het klasgebeuren.

SM

unnamed-2.jpg

Ook worden er elke week 2 leerlingen aangesteld om de kleutertjes te helpen begeleiden in de eetzaal. Deze leerlingen helpen onder andere bij het uitdelen van de drankjes en het aan- en uitdoen van de jasjes.

De kinderen mogen ook regelmatig hun eigen werk zelf verbeteren.

unnamed-3.jpg

Een belangrijk werkinstrument is de schoolagenda. Taken worden er steeds in genoteerd en ook de toetsen worden hier (meestal) in aangekondigd. De leerlingen krijgen per toets ook een toetsenwijzer, hierop staat de te kennen leerstof en de paginanummers van het boek. In de agenda kunnen de kinderen een planning maken en aanduiden wanneer ze een taak afgewerkt hebben of een toets hebben voorbereid.

Sportklas

Team


Klaswerking

Sporten in de kleuterklassen :

unnamed.jpg

Om de sportlessen van uw kind zo veilig mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om enkele afspraken te maken:

 • Sportieve, gesloten schoentjes zijn nodig voor een veilige sportles.

 • Tracht voor de meisjes liever geen rokjes aan te trekken op maandag want dan gaan wij hoofdzakelijk klimmen en klauteren.

 • Zorg ervoor dat kinderen met lang haar, hun haar vastbinden in een staartje.

 • Sieraden laat je op maandag en donderdag beter thuis.

 

Sporten in de lagere school :

Om de sportlessen vlot maar vooral veilig te laten verlopen, maak ik met jullie en de kinderen volgende afspraken:

 • De kinderen sporten met een T-shirt van school!

 • De kinderen sporten met een kort donker sportbroekje.

 • De kinderen dragen turnpantoffels of propere sportschoenen.

 • Voorzie de kinderen van een sportzakje zodat ze al hun turnkleren makkelijk kunnen opbergen.

 • Gelieve ALLES (T-shirt, broek, schoenen, sporttas, zwemkledij en handdoek) te naamtekenen. Zo kan ik een verloren of vergeten kledingstuk steeds terugbezorgen.

 • Indien je kind om medische redenen niet kan of mag deelnemen aan de sport- of zwemles, wens ik een doktersattest, een briefje of een nota (in agenda) van de ouders. Wie geen attest kan voorleggen, sport gewoon mee.

 • De kinderen hebben steeds gemakkelijke kledij en schoenen aan die ze zelfstandig kunnen aan - en uittrekken.

 • Uurwerken en juwelen moeten uit tijdens het sporten.

 • Meisjes met lang haar hebben steeds een haarelastiek bij of zorgen ervoor dat het haar al in een staart is bij aanvang van de sportles. Sporten met lange, losse haren is gevaarlijk.

unnamed-1.jpg

Dank om hiermee rekening te houden!

Wie nog vragen of bemerkingen heeft, mag steeds langskomen om deze te bespreken.

Meester Tom