Tweede kleuterklas


Blog


Klaswerking

Een dag in onze tweede kleuterklas verloopt als volgt:

Bij het belsignaal,komen we in de rij staan.We stappen naar binnen en maken onze schooltas leeg.Schrift en koek worden in de juiste box gelegd.

De eetmaallijsten worden ingevuld en de ochtendtaakjes worden vervuld.We kijken welke dag we zijn en scheuren een blaadje van de kalender.Hierbij proberen we het cijfer te lezen.Onze weerkleuter hangt het juiste weerkaartje en we zingen ons ochtendlied.Dan volgt een verhaal,een waarneming een bewegingsmoment,..

Rond 9.40u nemen we plaats aan tafel voor het koek en drankmoment.Als iedereen klaar is,gaan we gezamenlijk naar het toilet en trekken onze jassen aan.

Na de speeltijd is het tijd om in groepjes te werken.Meestal volgt hier een beeldende activiteit voor 1 of 2 groepjes en is er plaats voor constructie,plasticine,zandbak.

Voor de middagpauze gaan we nog eens plassen en dan is het tijd voor het middagmaal.

Na de middag is er een kort onthaal.Daarna volgt een lied,een spel,een gezelschapsspel,een denkactiviteit,..meestal in groep.De overige kleuters spelen dan in de poppenhoek,de winkel,de bouwhoek,met het poppenhuis,...

Na de namiddagspeeltijd volgt meestal nog een kort klassikaal moment zoals een dansje, een kimspel,een voelspel,een rijmspel.

Op maandag en donderdag mogen de kinderen een uurtje gymmen bij meester Tom.