Eerste leerjaar


Blog


Klaswerking

Welkom in het eerste leerjaar!

unnamed.jpg

’s Morgens na het onthaal leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Ze leren op een speelse creatieve manier en met een gepaste individuele aanpak. Elk kind wordt geholpen naar eigen tempo en mogelijkheden. Zo krijgen alle kinderen de kans om te groeien.

In de godsdienstlessen leren we over Jezus op een speelse creatieve manier en a.d.h.v. kindgerichte bijbelverhalen.

Onze klasafspraken zijn heel belangrijk voor een goede klassfeer en ook om te groeien als individu:

 • Ik kijk goed (naar de juf, naar het bord, in mijn werkboek, ….).

 • Ik luister goed (naar de juf, naar opdrachten, naar klasgenoten,…).

 • Ik spreek mooi, duidelijk en beleefd.

 • Ik ben stil als de juf het vraagt.

 • Ik gebruik mijn handen zo goed mogelijk voor allerlei: netjes schrijven, zorg dragen voor elkaar, anderen helpen, zorg dragen voor ons materiaal, opruimen, …

Als de kinderen de klasafspraken goed naleven, verdienen ze kruisjes op hun dikkeduimenkaart. Is deze kaart vol, dan mogen ze een geschenkje kiezen uit de verrassingsdoos!

Als de kinderen de klasafspraken niet goed naleven, praten de juffen hierover met elkaar en met de kinderen. Deze werkpunten zullen ook zichtbaar zijn op het rapport.

 • Er wordt gebruik gemaakt van een woordenrapport, dus nog geen punten, maar wel een beoordeling in woorden: uitstekend / zeer goed / goed / voldoende /bijna voldoende / met hulp / lukt nog niet. Zo leren de kinderen hun rapport ook beter begrijpen.

 • Huistaken worden steeds als volgt meegegeven:

  • maandag: LEZEN (→ dinsdag afgeven)

  • dinsdag: REKENEN (→ donderdag afgeven)

  • woensdag: geen huiswerk (veel spelen!)

  • donderdag: SCHRIJVEN (→ vrijdag afgeven)

 • Drankjes voor de speeltijd worden aangeboden volgens een vaste structuur:

  • maandag: water of melk

  • dinsdag: water of melk

  • woensdag: water of fruitsap (= fruitdag!)

  • donderdag: water of melk

  • vrijdag: kiesdag (water / melk / fruitsap / chocomelk)

Voor de kinderen is dit "het drankje van de dag". Dit kunnen ze in de klas krijgen of meebrengen van thuis.

 • Onze weekplanning:

  • In de voormiddag: lezen, schrijven, rekenen, godsdienst bij juf Aicha.

  • In de namiddag: wero en muzische vorming en hoekenwerk bij juf Sandra.

  • Op vrijdagnamiddag bij juf Tina.

  • Sporten en zwemmen bij meester Tom en meester Seppe.

Dit schooljaar zullen we regelmatig samen 10 min. lopen voor onze “One Mile”. Zo blijven we fit en in beweging!