Eerste kleuterklas

Team


Blog


Klaswerking

Een dagje in de Nijntjesklas

unnamed.jpg

’s Morgens na het belsignaal komen we in de gang om onze jassen uit te doen en onze schooltas leeg te maken. Tussendoortjes, drankflesjes en ons heen- en weerschriftje worden in de juiste box gelegd en dan mogen we in de klas een half uurtje spelen rond de tafels. Op die manier kunnen we even bekomen van de ochtendrush en kunnen we samen met de juf spelen en vertellen. 

Rond 9u komen we in ons kringetje zitten. Eerst en vooral wordt een nieuw kindje van de dag gekozen (helpertje van de juf die deze dag alles mag doen). 
We wensen elkaar een goedemorgen en hangen onze symbooltjes op het bord bij Jules. We vertellen welke dag het is en wat we allemaal gaan doen aan de hand van de deurtjeskalender en de daglijn. We brengen ook de weerkalender op orde, geven onze visjes eten en laten een kaarsje branden.

Na het onthaal is er tijd voor een korte activiteit: Jules komt iets vertellen of bracht iets leuks mee, we luisteren naar een verhaal, een versje of liedje, sorteren, poppenspel, … 

Rond 9u30 gaan we aan tafel om te eten en te drinken. We ruimen af en gaan samen plassen. We trekken onze jassen aan en gaan buiten spelen. 
Na de speeltijd werken en/of spelen we in de hoekjes van de klas. Ieder thema zijn er nieuwe activiteiten of materialen, er zijn ook steeds de vertrouwde hoekjes en we kunnen ook steeds een activiteit doen bij de juf (een denkactiviteit, kleuren, knippen, schilderen, kleven, …) We ruimen alles tijdig op en gaan nog eens plassen om te gaan eten.

Na de middag gaan we eerst plassen. We komen in het kringetje zitten en wensen elkaar een goedemiddag. Als we onze naam horen dan mogen we een opdrachtje doen binnen het thema vb. op een rode stip gaan staan, rollen als een egeltje, … 

Dan gaan we opnieuw aan de slag in de hoekjes en kunnen we opnieuw een activiteit doen bij de juf of is er vrij spel en dan speelt de juf mee. 
We ruimen onze klas op of we mogen alles laten liggen en gaan in de gang onze jas aandoen. We eten een tussendoortje en kunnen drinken van het flesje water dat we meebrachten en gaan buiten spelen. 

Tot slot van de dag mogen we nog even spelen en ruimen we op of sluiten we af met een rustige activiteit (muziekinstrumentjes, een relaxatieoefening, een liedje of versje herhalen, samen naar een verhaal luisteren, …). Dan halen we al onze spullen in de gang en maken we onze schooltassen terwijl we muziek luisteren, zelf zingen of een filmpje op de computer mogen bekijken.

Communicatie:

De eerste dag dat je peuter/kleuter naar de Nijntjesklas komt, krijgt het een heen- en weerschriftje mee. Dit zit dagelijks in de schooltas van je kind en wordt ook dagelijks ingekeken door de juf en door u als ouder. In het schriftje kan u de afspraken en de gewoonten van onze klas nalezen. U kan er ook in aanduiden of uw kind al dan niet warm of boterhammen blijft eten en of het eventueel naar de opvang gaat na school. Zo weten we duidelijk met wie we uw kind moeten meegeven na school. 
Er worden soms briefjes in gekleefd met algemene informatie bijvoorbeeld voor een uitstap of om iets mee te brengen naar school. 
Er worden ook boodschappen ingeschreven met info over je kind, bijvoorbeeld als je kind heeft geslapen en hoe lang, als er nieuwe pampers of vochtige doekjes moeten meegegeven worden, als je kind is gevallen, … 
Ook u als ouder mag er altijd boodschappen in noteren.

unnamed-1.jpg

Tot slot bent u uiteraard altijd welkom in de klas voor of na school voor een persoonlijke babbel.