Beste ouders,

De naam van onze school staat synoniem voor alle waarden waaraan wij als school belang hechten.

Een cocon is een veilige omgeving, het beschermt alles wat je dierbaar is:

Elk moment van de schooldag staan onze leerkrachten paraat om met volle overgave zorg te dragen voor je kind. Ze bieden een veilige haven waar de kinderen terecht kunnen met hun kleine en grotere zorgen.

Een cocon staat ook symbool voor verandering en groei:

Elk kind stapt de schoolpoort binnen als een boek met nog ontzettend veel onbeschreven pagina's. Elke dag opnieuw wordt een deeltje van hun eigen boek geschreven. Wanneer ze de schoolpoort na het zesde leerjaar verlaten, is een hoofdstuk afgewerkt. Klaar om een volgend te beginnen, fladderend als een vlinder op zoek naar nieuwe ontdekkingen.

Een cocon is mysterieus en geheimzinnig:

Kinderen worden nieuwsgierig gemaakt naar meer, ze willen leren en bijleren, ze zijn verwonderd over alles wat hen wordt aangeboden. Ze gaan op zoek naar het echte leven, elke dag gaan nieuwe deuren open en kijken ze in de toekomst naar nieuwe horizonten.

Een cocon is sterk :

Soms hebben kinderen iemand naast zich nodig die hen ondersteunt wanneer het wat moeizaam gaat, dan zijn sterke schouders om hen te dragen zeker niet overbodig!

Een cocon is gemaakt met de grootste zorg:

Die zorg heeft elke juf of meester op school om van jouw kind een uniek persoon te maken zodat die al zijn of haar talenten ten volle kan ontwikkelen.

unnamed.jpg

Het logo van onze school bestaat uit vijf cirkels, ook dat is een weldoordachte keuze. De cirkels staan symbool voor de vijf pijlers uit het opvoedingsproject van onze school:

De eerste cirkel toont dat wij een christelijk geïnspireerde school zijn, die aandacht heeft voor ieder kind, die waarden en normen heel belangrijk vindt en die duidelijk hanteert.

De tweede cirkel staat garant voor een kwaliteitsvolle school die rekening houdt met de totale ontwikkeling van het kind ; hoofd, hart en handen.

De derde cirkel laat zien dat wij een kindvriendelijke school zijn met een enthousiast en warm team, waar leerlingen goede herinneringen aan bewaren en graag naar terug komen

De vierde cirkel is het bewijs dat wij werken aan brede zorg, waar wij kansen geven aan elk kind zodat ze zich thuis voelen bij ons.

De vijfde cirkel is de cirkel van de openheid en communicatie, zodat elke ouder weet dat ook hij of zij welkom is en dat wij steeds bereid zijn om samen oplossingen te zoeken in het opvoeden van jullie kinderen.

unnamed-1.jpg

De vlinder- en rupsentuin hebben wij met zorg opgebouwd omdat wij er ten volle van bewust zijn dat jonge mensen ruimte nodig hebben om tot volle groei en bloei te komen. Ruimte om zichzelf te zijn, zichzelf te ontwikkelen, om te spelen, te leren, creatief te zijn, om stil te zijn of om uitgelaten uitbundig te zijn. Ruimte om te zoeken, te verkennen, te kiezen, om verantwoordelijkheid te nemen, dienstbaar te zijn. Ruimte om vrij te zijn!

unnamed-2.jpg