Zesde leerjaar

Team


Blog


Klaswerking

We willen de kinderen in het laatste leerjaar van de lagere school zo goed mogelijk voorbereiden op de overstap naar het secundair onderwijs door vakoverschrijdend aan leren leren te werken. We leren hen plannen, in een tekst de belangrijkste woorden en hoofdgedachtezinnen aanduiden, een schema maken van de te kennen leerstof, …
We gaan samen met de leerlingen en hun ouders op zoek naar de studierichting die zo goed mogelijk bij hen zal passen.

We proberen hen ook een stukje zelfstandiger te maken en verantwoordelijkheid leren te dragen. Dit doen we op verschillende manieren. 
Allereerst maken we in de klas gebruik van een vergeetkaart. Deze wordt ingevuld wanneer een kind iets vergeet. Natuurlijk is vergeten nog altijd menselijk, iedereen vergeet wel eens iets, daarom heeft iedere vergeetkaart 5 vakjes. Wanneer deze vakjes vol zijn, volgt er een extra taak.

Daarnaast zijn er natuurlijk ook de klastaken. Elke week worden er nieuwe uitdelers, ophalers, vegers,… aangeduid. Zo zijn de kinderen mee verantwoordelijk voor het vlotte verloop van het klasgebeuren.

SM

unnamed-2.jpg

Ook worden er elke week 2 leerlingen aangesteld om de kleutertjes te helpen begeleiden in de eetzaal. Deze leerlingen helpen onder andere bij het uitdelen van de drankjes en het aan- en uitdoen van de jasjes.

De kinderen mogen ook regelmatig hun eigen werk zelf verbeteren.

unnamed-3.jpg

Een belangrijk werkinstrument is de schoolagenda. Taken worden er steeds in genoteerd en ook de toetsen worden hier (meestal) in aangekondigd. De leerlingen krijgen per toets ook een toetsenwijzer, hierop staat de te kennen leerstof en de paginanummers van het boek. In de agenda kunnen de kinderen een planning maken en aanduiden wanneer ze een taak afgewerkt hebben of een toets hebben voorbereid.