Derde leerjaar

Team


Blog


Klaswerking

Hoe wordt er gewerkt in het derde leerjaar ?

Het allerbelangrijkste is ervoor zorgen dat de kinderen zich goed voelen in de klas, zich geborgen en begrepen voelen. Als dit ok is, dan komt de rest bijna vanzelf.

Dit betekent dat we leren om met conflicten om te gaan, dat deze worden uitgesproken vooraleer we weer aan de slag kunnen. Wederzijds respect is een absolute must !

We hechten veel belang aan :

- De zelfstandigheid van de kinderen : zelf op zoek gaan naar oplossingen, uitdagingen durven aangaan, zelf de schooltas maken, zelf taakjes verbeteren, …

Dit groeit geleidelijk aan en wordt gecontroleerd door de leerkracht.

- Zelfcontrole : eigen werk controleren of alles is ingevuld, nagaan in de agenda of alle taken zijn uitgevoerd, …

- Netjes werken en zorg dragen voor het materiaal.

- Gezond leven : gezonde voeding, gezonde tussendoortjes, genoeg slapen en bewegen zodat we fit zijn om alle aandacht te geven die nodig is.

- Het naleven van de klasregels, die in het begin van het schooljaar samen worden opgesteld en worden ondertekend door alle leerlingen.

unnamed-1.jpg

Enkele afspraken :

- Huistaken worden gemaakt tegen dinsdag, woensdag of vrijdag. Uitzonderlijk kan het ook eens anders. Huistaken zijn toepassingen op de leerstof die in de klas werd behandeld.

Deze worden genoteerd in de agenda op de dag ze moeten klaar zijn. Het is niet de bedoeling dat ouders veel helpen bij een huistaak. Wanneer men ondervindt dat er iets niet lukt, dan houdt men beter op met de taak en noteert men dit in het agenda.

Het gebeurt soms dat kinderen niet allemaal dezelfde taak meekrijgen. Dit gaat gepaard met het tempo en de mogelijkheden van elk kind. Het gaat hier dus niet om straf !!

- Enkele dagen op voorhand wordt opgegeven wanneer de kinderen een toets krijgen, zodat ze, indien nodig, dit kunnen voorbereiden thuis. Toetsen in het derde leerjaar zijn nog gebaseerd op parate kennis. Verbeterde toetsen worden meegegeven in een map ter ondertekening.

Het is mogelijk dat een leerling(e) voor een bepaalde toets een toegeving krijgt. (bv. de tafelkaart gebruiken). Indien dit van toepassing is, dan wordt dit specifiek genoteerd op het rapport.

- De schoolagenda wordt minstens 1 keer per week ondertekend door de ouders en regelmatig gecontroleerd door de leerkracht.

- De schooltas maken is zowel thuis als op school belangrijk. In het begin van het schooljaar gebeurt dit nog geleid om dan stilletjes aan over te gaan naar het zelfstandig uitvoeren.

- In de klas worden elke dag drankjes aangeboden. Enkel op woensdag kiest men ofwel voor water, ofwel voor fruitsap. Gelijkaardige drankjes mogen ook meegebracht worden van thuis. Gedurende de dag mogen de kinderen steeds water drinken, als ze er geen storende bezigheid van maken.

- In het begin van het schooljaar krijgen alle kinderen het materiaal dat ze nodig hebben in de klas. Het is de bedoeling dat ze er zorg voor dragen ook als ze het voor het maken van een huistaak eens meenemen naar huis.

unnamed.jpg

Materiaal dat verloren is, moet zelf worden aangevuld.

- Voor verjaardagen mogen de kinderen een traktatie meebrengen naar school. Deze wordt dan in de klas uitgedeeld en ook IN de klas verbruikt. Die dag mag de jarige dan kiezen welk leuk tussendoortje kan gespeeld worden.

- In de klas wordt op regelmatige basis in kleine groepjes gewerkt, want kinderen steken heel wat op van elkaar.

- Af en toe wordt vanuit de klas gevraagd om iets mee te brengen (een foto, een bepaald voorwerp, ...) Het is dan de bedoeling dat de kinderen zelf moeite doen om te zoeken wat ze nodig hebben. Er worden geen onmogelijke dingen gevraagd. Enkel iets dat een meerwaarde aan de les kan geven.

We hopen dat de kinderen zich THUIS voelen in het derde leerjaar !