Tweede leerjaar

Team


Blog


Klaswerking

Praktische afspraken tweede leerjaar

unnamed.jpg

Agenda en blauwe kaarten

De agenda is een dagelijks contactdocument tussen ouders en leerkracht. Gelieve deze dan ook elke dag samen met uw kind te overlopen en te handtekenen. Belangrijke vragen en/of boodschappen kunnen hierin steeds uitgewisseld worden.

De agenda wordt steeds ingevuld op de dag waartegen de huistaken, te leren leerstof, mee te brengen zwemzak en/of briefwisseling in orde moeten zijn.

Bijvoorbeeld op maandag worden de uit te voeren opdrachten ingeschreven in de agenda bij dinsdag. Tegen dinsdag moeten deze opdrachten dan in orde zijn.

De agenda wordt enkel op woensdag niet nagekeken. Indien u dus iets ingevuld heeft op woensdag, zorg er dan voor dat uw kind dit weet en aan de juf zegt zodat ze de mededeling kan nalezen.

Soms is er materiaal van thuis nodig. Zorg er voor dat dit materiaal goed genaamtekend is.

Indien u deze spullen niet heeft is dat niet erg, de juf voorziet steeds een beetje extra materiaal.

De blauwe kaarten worden enkel op maandag gecontroleerd. Indien er wijzigingen zijn noteer dit dan in de schoolagenda.

Huiswerk

Op maandag krijgen de kinderen een rekenblad mee naar huis. Dat moet op dinsdag terug afgegeven worden.

Dinsdag krijgen de leerlingen een schrijfblad. Dit moet pas op donderdag klaar zijn.

Donderdag krijgen de leerlingen een leesboek mee naar huis. De kinderen mogen in plaats daarvan ook lezen in een ander boek.

Wij vragen wel om toch elke dag samen met je kind een stukje hardop te lezen (+- 10min.) ook al staat het niet in de agenda vermeld. Dit mag ook in persoonlijke leesboeken. Dit geldt ook voor het inoefenen van de maal- en deeltafels, vanaf het moment dat deze in de klas worden aangebracht.

Zorg er voor dat uw kind nooit langer dan 45 minuten werkt. Indien dit toch zo is, laat uw kind dan stoppen en noteer het in de schoolagenda.

Toetsen

Elk kind krijgt ook een gele map, die dienst zal doen als toetsenmap. Deze map zal soms meegegeven worden zodat u de gemaakte toetsen kan bekijken en tekenen.

Schooltassen

In de boekentas moet alleen het noodzakelijke zitten. Gelieve dan ook regelmatig de boekentassen na te kijken en het overbodige thuis te laten. Speelgoed hoort niet thuis in de klas of op school en laat uw kind dus beter thuis. Uw kind krijgt een rode map mee, die zal dienen als huistakenmap en/of map voor de briefwisseling. Gelieve deze map dagelijks na te kijken

Verjaardagen

We vieren graag de verjaardag van uw kind.

Je mag voor een versnapering zorgen, maar dit is zeker niet verplicht.

We vieren liefst op de dag zelf, maar indien u liever een andere dag wenst, kan u dit afspreken met de juf.

Rekenen

In het tweede leerjaar rekenen we al met een brug over het tiental. Het eerste getal splitsen we niet. Van het tweede getal doen we er eerst de tientallen en dan de eenheden bij.

unnamed.png


Tafels leren we via de luie professor:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16

→ 8 x 2 = 16

Let er op dat 2 x 8 wel dezelfde uitkomst heeft, maar als som 8 + 8 is.

Hoofdletters

We gebruiken de hoofdletters van Karakter

Spelling

Hieronder vind je de afspraken die we maken in het tweede leerjaar.

unnamed-1.png
unnamed-2.png
unnamed-3.png

Klaswerking

Bij het binnenkomen in de klas staat een helper klaar om alle boterhamdozen te verzamelen in een box. De andere helper zorgt er ondertussen voor dat alle kalenders in de klas juist zijn.

We vertellen kort even en halen eventueel de huiswerkjes op. De dagplanning is steeds zichtbaar. In de voormiddag werken we aan taal, spelling, rekenen en godsdienst. Bij schrijflessen zetten we vaak een beetje sfeermuziek op en als tussendoortjes laten we ons wel eens gaan met een leuk dansje of een spelletje. Na de speeltijd in de voormiddag kiezen we een drankje en noteren dit zelf op een lijst. Je mag ook een eigen drankje mee brengen van thuis. Dit mag fruitsap, water, melk of chocomelk zijn.

In de namiddag gaat het er heel wat creatiever aan toe. De vakken WO en Muzische Vorming komen dan aan bod. Op donderdag sporten we samen en op vrijdag gaan we regelmatig zwemmen. De data staan vermeld in de jaarkalender.

Wie vlug klaar is mag een vervolgactiviteit kiezen van het keuzebord.

Nu en dan spreken we dankzij onze klaspop "Flonflon" een woordje Frans.