Vijfde leerjaar


Blog


Klaswerking

Algemeen

Als leerkracht van het vijfde leerjaar vind ik het heel belangrijk dat kinderen zich goed in hun vel voelen. Blije en gelukkige kinderen tonen een veel grotere betrokkenheid voor het schoolgebeuren en bovendien presteren ze ook beter. Uitdagende opdrachten, positieve coaching en humor zijn de belangrijkste ingrediënten om een goed gevoel bij mijn leerlingen te creëren.

In het vijfde leerjaar neem ik dit schooljaar taal, wiskunde, Frans en een deeltje van muzische opvoeding voor mijn rekening.

Wiskunde

De leerlingen krijgen wat betreft wiskunde veel nieuwe leerstof te verwerken. Na een grondige herhaling van de belangrijkste leerstofonderdelen van het vierde leerjaar vliegen we er in.

Tijdens de les getallenkennis breiden we onder meer de getallenrij uit tot 10.000.000, gaan we aan de slag met breuken, verdiepen we ons in getallenstructuren en leren we begrippen als procent, grootste gemene deler enkleinste gemeenschappelijk veelvoud. Ook de kenmerken van deelbaarheid nemen we onder de loep.

Bij bewerkingen hecht ik veel belang aan hoofdrekenen. Dit jaar trainen we voortdurend op het hoofdrekenen en het toepassen van rekentrucjes en rekenvaardigheden is daarbij een belangrijk onderdeel van de lessen. Eind september krijgen de leerlingen een kaart met daarop alle rekenvoordelen. De hele trucendoos kunnen boven halen op het einde van het schooljaar is de uitdaging.

Cijferen is het tweede luik van bewerkingen. Naast een grondige herhaling van het voorbije schooljaar wordt er vermenigvuldigd met getallen van twee of meer cijfers en gedeeld door getallen van twee of drie cijfers. De zakrekenmachine mag gebruikt worden om uitkomsten te checken. De tafels blijven heel belangrijk bij het verwerken van de opdrachten die op hen af komen. In de loop van het schooljaar zetten we de leerlingen dan ook op scherp om hun tafels supervlot te kennen. Hun tafelkaart vertelt hen op welk niveau ze zitten en daagt hen uit om een hoger ‘level’ te halen. Beginnen we doen allen bij FC De Kampioenen, maar op het einde van het schooljaar wil iedereen zo dicht mogelijk bij het niveau van FC Barcelona zitten.

In de lessen meetkunde komt er ook behoorlijk wat nieuwe leerstof aan bod. Vooral de uitbreiding naar de ruimtefiguren is een grote brok van de nieuwe leerstof. Maar meetkunde omvat bij voorbeeld ook zaken zoals ruimtelijke oriëntatie en spiegelingen.

Tijdens de lessen metend rekenen meten en wegen we er op los. We maken kennis met de landmaten en zinvolle omzettingen tussen de verschillende maten behoort zeker tot de activiteiten.

In de lessen toepassingen krijgen de leerlingen ‘vraagstukken’ allerhande voorgeschoteld. Over inkoopprijs, verkoopprijs, winst en verlies; over sparen, kapitaal en intrekt; over gelijke en ongelijke verdeling, over tijd, afstand en snelheid; over mengsels en zo verder. Toepassingen zijn niet eenvoudig voor de leerlingen, omdat we niet alleen de rekenvaardigheid toetsen maar ook het inzichtelijk verwerken ervan. We trainen het probleemoplossend denken en zetten de leerlingen er toe aan om zich in het vraagstuk vast te bijten en het beetje bij beetje te ontrafelen.

Ik werk vooral met de leerlingen naar het krijgen van inzicht in de rekenproblemen die zij voorgeschoteld krijgen. Kompas, onze methode voor wiskunde, laat me toe om zowel aan tempodifferentiatie (vb. minder sterke leerlingen maken niet alle oefeningen) als aan niveaudifferentiatie te doen (vb. sterkere leerlingen krijgen moeilijkere oefening)

Wat betreft de toetsen is het zo dat er af en toe een toets kan zijn na een leermoment. Grotere toetsen worden op voorhand aangekondigd. De leerlingen krijgen dan een leerwijzer. Op die leerwijzer staat welke oefeningen zij kunnen maken als voorbereiding op de eigenlijke toets.

Taal

Ons taalbadje bestaat uit luisteren en spreken, lezen, taalbeschouwing, taalsystematiek en taalschat en schrijven.

Bij dat schrijven besteed ik veel aandacht aan spelling. Het is van belang om de onthoudwoorden goed in te oefenen. Als minimum vraag ik aan de leerlingen om de moeilijke woorden minstens twee keer te schrijven in hun studeerschrift.

Bij de evaluatie ga ik superstreng te werk. Voor minder sterke leerlingen wijk ik daarbij af, maar dan vermeld ik dat duidelijk op de toets. In het begin vallen de punten wel eens tegen, maar dit werkt attitudevormend. Door de lat hoog te leggen, zijn de resultaten ook beter.

Twee of drie keer per jaar krijgen de leerlingen een spreekbeurt. De uitdaging is om een vijftal minuten te praten over een zelf gekozen onderwerp. De eerste keer is de keuze volledige vrij, de tweede keer is dat meestal een historische figuur, een land of een werelddeel. De nadruk ligt op het vlot presenteren. Uiteraard bekijk ik ook of spreekbeurten inhoudelijk goed zijn. Prenten en dergelijke zijn het zout op de patatjes, maar zijn op zich niet belangrijk.

Drie keer per jaar doen we aan boekpromotie. Zo maken ze kennis met drie jeugdauteurs. Aan de hand van enkele gerichte vragen mogen de leerlingen bewijzen dat ze zicht hebben op de inhoud van het boek.

Frans

Bij Frans ligt de nadruk op het spreken. Bij het schrijven is het vooral belangrijk dat de leerlingen Franse woorden en zinnen kunnen kopiëren. Toch zijn er ook controlemomenten op het schrijven van woorden. Vooral voor leerlingen die later voor een moderne of Latijnse richting volgen, is dit belangrijk.

De eerste maanden van het schooljaar krijgen de leerlingen wel vaker een ‘leçon de mémoire’. Door dat geheugenlesje leren ze Franse tongval onder de knie te krijgen, krijgen ze zicht op de Franse zinsstructuur en zien ze vaak de woordbeelden.

Per twee ‘unités’ is er een evaluatiemoment m.b.t. de geziene vocabulaire. De leerlingen krijgen woordkaartjes en daarmee kunnen ze thuis goed oefenen. Als hulp mogen ze mannelijke woorden blauw kleuren en vrouwelijke woorden rood.

Bij Frans is het zaak om van bij het begin alles goed bij te houden. Herhaling is de boodschap.

Muzische opvoeding

Juf Sarah en ik zullen de muzische opvoeding behartigen en uiteraard zullen wij er over waken dat alle domeinen (beeld, muziek, drama, bewegingsexpressie en media) van dit vak ruimschoots aan bod komen.

Bij de evaluatie zullen wij een verbale beoordeling geven van het werk of de prestatie van uw zoon of dochter.

Conclusie

In een positieve sfeer proberen we de leerlingen wegwijs te maken in vakken als wiskunde, taal, Frans en muzische opvoeding. Uiteraard zal er zowel tijdens de les als thuis hard moeten gewerkt worden en zal ik ook niet nalaten om vanuit een positieve coaching iedereen op scherp te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we met veel ‘drive’ een leuke schooljaar tegemoet gaan en alle problemen op onze weg zullen dribbelen.