Opvang

De gemeente richt voor- en naschoolse opvang in op school.

De opvang is verplicht voor kinderen die niet onmiddellijk afgehaald worden, of vroeger op school zijn dan 08.15u.

  • de kinderen komen naar de opvang via Kanaalstraat 76

  • voor de opvang wordt aan de ouders een vergoeding gevraagd door het gemeentebestuur (via kaartsysteem)

  • de morgenopvang begint vanaf 07.00u

  • de avondopvang begint onmiddellijk na het laatste lesuur en duurt tot 18.00 u

  • de opvang op woensdagnamiddag duurt tot 17.30u

Mogen we vragen uw kinderen tijdig op te halen?

Voor verdere inlichtingen is er steeds een brochure beschikbaar bij de opvangster of op het gemeentehuis.

STUDIE

Voor de kinderen van de lagere school is er studie voorzien op maandag, dinsdag en donderdag.

Na de studie kunnen kinderen aansluiten bij de naschoolse opvang of kunnen ze opgehaald worden.

Deelname aan de studie wordt gemeld aan de leerkracht via de maandelijkse invulkaart in de schoolagenda.

  • op dinsdag en donderdag is er studie van 15.45 u tot 16.15u

  • op maandag is er studie van 16.15u tot 16.45 u

  • de studie wordt begeleid door leerkrachten ( juf Sarah)

  • de betaling gebeurt via de schoolrekening