"Anders versieren"

Tijdens de Wero lessen zijn we nog altijd bezig met het thema “Anders”. We maakten reeds kennis met mémé Anna, Fatima en Roberto. We leerden dat zij anders wonen, dat zij zich anders kleden, dat zij anders naar school gaan, dat zij anders eten, dat zij…..
We merkten op dat de kledij in Congo zeer kleurrijk is en met verschillende patronen. Daarom kregen we de kans om tijdens de muzische les onszelf te versieren. Niet echt op onszelf natuurlijk…. Misschien kunnen jullie a.d.h.v. de vele foto’s wel ontdekken wat we juist moesten doen…..