Anders zijn: Pascal op bezoek in onze klas

De voorbije 2 weken kwam mevrouw Karolien van organisatie Fiola bij ons in de klas. Ze kwam ons wat meer uitleg geven over anders zijn. Mensen verschillen op heel wat vlakken van elkaar. Sommige mensen hebben ook een beperking. Mevrouw Karolien kwam dit wat toelichten in onze klas en we spitsten ons toe op 'doof zijn' als beperking. 
De voorbije 2 weken leerden we heel wat bij, we kunnen nu zelfs onze naam spellen met behulp van het handalfabet. Dit deden we natuurlijk niet 'zomaar'. 

Vandaag kwam Pascal op bezoek in onze klas. Pascal is als horende geboren, maar door een ongeval op zijn 5 jaar slechthorend geworden. Na verloop van tijd ging Pascal steeds slechter horen en werd hij uiteindelijk doof. Pascal leerde ons wat een tolk doet, liet ons ervaren hoe moeilijk het wel is om te liplezen en liet ons zonder woorden maar met gebaren een zin 'zeggen'. Het was voor ons een zeer leerrijke ervaring!